iQon

Wspieranie rozwoju stosunków polsko-czeskich - 2009

Celem składanych projektów jest pogłębianie wiedzy o Polsce w Republice Czeskiej i o Republice Czeskiej w Polsce. Mają się one przyczynić do promowania wiedzy nt. Polski w Republice Czeskiej oraz w Polsce nt. Republiki Czeskiej, ich politykach w dziedzinach istotnych dla rozwoju stosunków bilateralnych oraz ważnych dla każdego z tych państw oraz naszego wspólnego partnerstwa w UE i innych organizacjach międzynarodowych. W szczególności promować mają inicjatywy wpisujące się w szeroko rozumianą problematykę stosunków polsko – czeskich.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację ww. zadania wynosi 100.000 PLN.