iQon

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Dofinansowanie dla przedsięwzięć w Województwie Małopolskim oferowane jest z zakresu kultury fizycznej i sportu, polityki społecznej, profilaktyki i przeciwdziałaniu uzależnieniom, promocji zdrowia, edukacji, turystyki, ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego, rozwoju gospodarczego i rynku pracy, działań na rzecz integracji europejskiej oraz działań na rzecz trzeciego sektora.