iQon

The Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP) - The Entrepreneurship and Innovation Programme (EIP)

Program pomaga przedsiębiorcom wdrażać innowacyjne rozwiązania poprzez umożliwienie dostępu do finansowania, również w początkowym stadium rozwoju firmy. W szczególności skupia się na działalności małych i średnich przedsiębiorstw oraz dąży do tworzenia klastrów i partnerstw publiczno – prywatnych wspierających badania i rozwój. Możliwe jest wsparcie w postaci kapitału początkowego i ułatwień przy pozyskiwaniu kredytu.

Budżet programu: 2 631 mln euro.