iQon

The Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP)- IEE Intelligent Energy for Europe

Wsparcie dla działań promujących stosowanie odnawialnych źródeł energii oraz efektywność energetyczną. Są to duże międzynarodowe projekty promocyjne (konferencje, szkolenia, tworzenie lokalnych agencji energetycznych), w których powinny brać udział instytucje z paru krajów europejskich.

Budżet programu: 780 mln EUR