iQon

The Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP), ICT Policy Support Programme (ICT)

Program ma za zadanie stymulowanie rynku technologii cyfrowych, komunikacyjnych, informacyjnych poprzez opracowywanie i testowanie nowych rozwiązań upowszechniających zastosowanie zaawansowanych technik informatycznych, w tym do użytku w publicznych instytucjach dla usprawnienia świadczonych przez nie usług. Wsparcie będzie udzielane przedsiębiorcom oraz publicznym instytucjom na projekty polegające na testowaniu nowych rozwiązań oraz wymianę doświadczeń.

Budżet programu: 2 631 mln euro.