iQon

Terminy składania wniosków

Opis Data rozpoczęcia naboru Data zakończenia naboru
Poddziałanie 2.3.5 PO IR "Design dla przedsiębiorców" 31.05.2019 31.05.2019
Poddziałanie 3.3.3 PO IR "Go to brand" 04.04.2019 04.04.2019
Poddziałanie 1.1.1 PO IR Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa ("Szybka ścieżka") 01.07.2019 01.07.2019