iQon

Środek 4.2. Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej

O dofinansowanie mogą starać się:
  • Lokalne Grupy Rybackie (LGR)

Wsparcie finansowe wynosić będzie do 100% kosztów kwalifikowanych (75% z EFR).

Dofinansowanie na:
  • koszty przygotowania projektów współpracy;
  • koszty inwestycji we wdrożenie wspólnych projektów, w tym koszt szkoleń.