iQon

Środek 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa

O dofinansowanie mogą starać się: - Lokalne Grupy Rybackie (LGR) Wsparcie finansowe wynosić będzie 100% (75% EFR i 25% inne publiczne środki krajowe) i mogą stanowić maksimum 10% budżetu dotacji. Dofinansowanie na: - przygotowanie i wdrożenie Lokalnych Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich (LSROR); - wsparcie dla LGR na ich etapie przedrozwojowym poprzez organizację szkoleń, tworzenie baz danych ekspertów i organizację spotkań informacyjnych dla potencjalnych LGR.