iQon

Środek 3.6. Modyfikacja w celu zmiany przeznaczenia statków rybackich

O dofinansowanie mogą starać się podmioty publiczne lub półpubliczne.

Wsparcie finansowe wynosić będzie 100% całości inwestycji, z czego 75% całości kwalifikowalnej inwestycji pochodzić będzie z EFR.

Dofinansowanie na:
  • zachowanie dziedzictwa historycznego (np. jako zabytek);
  • turystyka;
  • cele naukowe i badawcza;
  • szkolenia;
  • działania kontrolne.