iQon

Środek 3.4. Rozwój nowych rynków i kampanie promocyjne

O dofinansowanie mogą starać się:
  • Organizacje, grupy lub stowarzyszenia;
  • Przedsiębiorstwa prywatne;
  • Ciała publiczne lub półpubliczne.

Wsparcie finansowe wynosić będzie 100% całości inwestycji, z czego 75% całości kwalifikowalnej inwestycji pochodzić będzie z EFR.

Dofinansowanie na:
  • propagowanie urządzeń i procedur służących wprowadzaniu produktów rybnych do obrotu przez poprawę jakości, bezpieczeństwa i śledzenia pochodzenia;
  • badanie rynku;
  • kampanie promocyjne (kampanie reklamowe zachęcające do spożywania ryb i promujące produkty rybne, kampanie świadomościowe dotyczące ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów, itd.),
  • udział w – lub organizacja – wystaw produktów rybnych i owoców morza;
  • specjalne kampanie informujące o pochodzeniu i jakości produktów (certyfikowane, markowe, itd.).