iQon

Środek 3.3. Inwestycje w portach rybackich, miejscach wyładunku i przystaniach

O dofinansowanie mogą starać się:
  • Organizacje, grupy lub stowarzyszenia;
  • Przedsiębiorstwa prywatne;
  • Ciała publiczne lub półpubliczne.

Wsparcie finansowe wynosić będzie 100% całości inwestycji, z czego 75% całości kwalifikowalnej inwestycji pochodzić będzie z EFR.

Dofinansowanie na:
  • modernizację istniejących portów rybackich;
  • inwestycję w miejsca wyładunku, służące jako miejsca schronienia, jak również obiekty dla dystrybucji świeżych połowów;
  • inwestycję w budowę i modernizację przystani wzdłuż wybrzeża. Przystanie te mają służyć poprawie bezpieczeństwa pracowników sektora rybackiego.