iQon

Środek 2.5. Inwestycje w zakresie przetwórstwa i obrotu

O dofinansowanie mogą starać się:
  • Prywatni operatorzy i przedsiębiorstwa;
  • Ciała publiczne lub półpubliczne;
  • Organizacje lub stowarzyszenia producentów.

Wsparcie finansowe ograniczony będzie do 60% kosztów kwalifikowalnych inwestycji.

Dofinansowanie na:
  • zwiększenie potencjału przechowywania i wprowadzania do obrotu produktów rybnych;
  • promowanie systemów gwarantujących wysoką jakość i bezpieczeństwo produktów rybnych;
  • zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko; poprawę warunków pracy;
  • utrzymanie „łańcucha chłodniczego“;
  • promowanie systemów poprawiających możliwość identyfikkowalność produktów rybnych;
  • poprawę kwalifikacji poprzez odpowiedni system szkoleń;
  • Odbudowy wysokiej pozycji rynku produktów rybnych.