iQon

Środek 2.3. Środki na rzecz zdrowia zwierząt

O dofinansowanie mogą starać się prywatne i publiczne przedsiębiorstwa działające w sektorze akwakultury.

Wsparcie finansowe w przypadku chorób zwierząt rekompensaty finansowane będą w 100% ze środków publicznych, w tym w 75% z EFR.

Dofinansowanie na:
  • zapobieganie, kontrolę i rekompensatę dla hodowców zgodnie z odpowiednimi przepisami dyrektywy Rady (WE) 2006/88/WE z dnia 24 października 2006 r. w sprawie wymogów w zakresie zdrowia zwierząt, akwakultury i produktów akwakultury oraz zapobiegania niektórym chorobom zwierząt wodnych i zwalczania tych chorób (Dz. U. L 328 z 24 listopada 2006 r.)