iQon

Środek 2.2. Działania wodno – środowiskowe

O dofinansowanie mogą starać się prywatne i publiczne przedsiębiorstwa oraz operatorzy prywatni działający w sektorze akwakultury, zobowiązujący się do form akwakultury opisanych w artykule 30 rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006.

Wsparcie finansowe pochodzić będzie w 100% ze środków publicznych, w tym 75% z EFR.

Dofinansowanie na:
  • wsparcie wykorzystania tradycyjnych, przyjaznych środowisku praktyk i technik w akwakulturze;
  • pomoc niektórym producentom w uzyskaniu ekologicznych certyfikatów, które pomogą im lepiej sprzedawać ich produkty;
  • zapoczątkowanie produkcji organicznej w zakresie chowu i hodowli;
  • wsparcie wdrażania Natura 2000 zgodnie z artykułem 30 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006.