iQon

Środek 2.1. Inwestycje w chów i hodowlę ryb

O dofinansowanie mogą starać się:
  • Prywatni lub publiczni operatorzy i przedsiębiorstwa;
  • organizacje lub stowarzyszenia producentów.

Wsparcie finansowe ograniczone będzie do 60% kosztów kwalifikowalnych inwestycji.

Dofinansowanie na:
  • rozwoju i modernizację obiektów akwakultury;
  • produkcję ryb wysokiej jakości i wartości z dobrymi perspektywami rynkowymi poprzez dywersyfikację w kierunku nowych gatunków (jesiotr, węgorz) i wprowadzanie nowych technologii;
  • rozwoju akwakultury utrzymującej właściwą równowagę pomiędzy akwakulturą tradycyjną i produkcją intensywną lub półintensywną;
  • wspierana będzie rekultywacja stawów, ale pomoc ograniczona będzie do przypadków, w których relacja kosztów do korzyści będzie uzasadniona z ekonomicznego punktu widzenia, a działania będą korzystne dla środowiska i retencji wód.