http://www.iqon.pl/srodek-1-5-rekompensaty-spoleczno-gospodarcze-w-celu-zarzadzania-krajowa-flota-rybacka.html

Iqon Sp. z o.o.

Środek 1.5. Rekompensaty społeczno - gospodarcze w celu zarządzania krajową flotą rybacką

O dofinansowanie mogą starać się rybacy.

Wsparcie finansowe pochodzić będzie w 100% ze środków publicznych, w tym 75% z EFR.

Dofinansowanie na:
  • dywersyfikację działalności w celu propagowania zróżnicowanego zatrudnienia dla rybaków dotkniętych restrukturyzacją floty;
  • podnoszenie kwalifikacji zawodowych, zwłaszcza wśród młodych rybaków;
  • szkolenia mające na celu przekwalifikowanie zawodowe dla osób odchodzących z rybactwa;
  • rekompensatę za wcześniejsze odejście z zawodu rybaka, w tym wcześniejszych emerytur, jako kontynuacji mechanizmów i projektów Finansowego Instrumentu Wspierania Rybołówstwa;
  • nieodnawialne rekompensaty dla rybaków, którzy przepracowali jako rybacy co najmniej 12 m-cy, pod warunkiem, że statek rybacki na którym byli zatrudnieni został objęty trwałym zaprzestaniem działalności połowowej;
  • wypłat indywidualnych premii dla rybaków poniżej 40 roku życia, którzy wykażą, że przepracowali jako rybacy co najmniej 5 lat lub mają odpowiednie przeszkolenie zawodowe, i którzy nabywają po raz pierwszy częściowe lub całkowite prawo własności statku rybackiego z wyposażeniem do połowów morskich i o długości całkowitej poniżej 24 m, którego wiek wynosi między 5 a 30 lat.
Adres: ul. Kunickiego 10, 30-134 Kraków
www.iqon.pl, iqon@iqon.pl, tel. +48 12 631 07 56, tel. +48 12 631 07 59