iQon

Środek 1.4. Rybactwo przybrzeżne

O dofinansowanie mogą starać się rybacy, właściciele jednostek rybackich zarejestrowanych w rejestrze floty rybackiej, stowarzyszenia rybaków i właścicieli jednostek.

Wsparcie finansowe może wahać się od 40 do 100% całkowitej wartości operacji.

Dofinansowanie na:
  • modernizację i konwersję w sektorze rybactwa przybrzeżnego;
  • poprawę umiejętności zawodowych i szkolenie rybaków w zakresie bezpieczeństwa.