iQon

Środek 1.3. Inwestycje na statkach rybackich i selektywność

O dofinansowanie mogą starać się właściciele jednostek rybackich zarejestrowanych w rejestrze statków rybackich.

Wsparcie finansowe może wahać się w zakresie 20 - 60% całkowitego kosztu inwestycji.

Dofinansowanie na:
  • wymiany silników w celu ograniczenia zużycia paliwa i zmniejszenia wpływu na środowisko inwestycji chroniących połowy i sprzęt przed drapieżnikami;
  • inwestycje w celu poprawy jakości produktów rybnych, warunków pracy, bezpieczeństwa i higieny;
  • wyposażenie dla obiektów przetwórczych, mroźni, chłodni i magazynów;
  • inwestycje w bardziej selektywne techniki i sprzęt połowowy.