iQon

Środek 1.2. Pomoc publiczna z tytułu tymczasowego zaprzestania działalności połowowej

O dofinansowanie mogą starać się właściciele i armatorzy (osoby fizyczne lub prawne) jednostek rybackich zarejestrowanych w rejestrze statków rybackich, jak również rybacy.

Wsparcie finansowe pochodzić będzie w 100% ze środków publicznych, w tym 75% z EFR.

Dofinansowanie na:
  • rekompensatę za tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.