iQon

Środek 1.1. Pomoc publiczna z tytułu trwałego zaprzestania działalności połowowej

O dofinansowanie mogą starać się właściciele jednostek rybackich zarejestrowanych w rejestrze floty rybackiej.

Wsparcie finansowe pochodzić będzie w 100% ze środków publicznych, w tym 75% z EFR.

Dofinansowanie na:
  • złomowanie statku rybackiego;
  • przekwalifikowanie statku rybackiego na działalność dochodową niezwiązaną z rybołówstwem;
  • przekwalifikowanie statku rybackiego na działalność niedochodową niezwiązaną z rybołówstwem.