iQon

Programme of Community Action in the field of Public Health (2008- 2013)

Program umożliwia wsparcie europejskich akcji promocyjnych oraz projektów badawczych z zakresu ochrony zdrowia. Muszą to być przedsięwzięcia non-profit, realizowane przez partnerów, z co najmniej dwóch państw, w zakresie: informacji zdrowotnej; promocji zdrowia i zdrowych stylów życia, opracowywania systemów szybkiej reakcji na zagrożenia chorobami. Wsparcie może być udzielone współpracującym ze sobą instytucjom, organizacjom, firmom.

Budżet programu: ok 55 mln euro rocznie.