iQon

Program „ Promocja za granicą ”

O dofinansowanie mogą starać się:
  • organizacje pozarządowe;
  • publiczne i niepubliczne uczelnie i szkoły wyższe;
  • samorządowe instytucje kultury.
Dofinansowanie na:
  • wspieranie udziału polskich twórców i artystów oraz ich twórczości w kluczowych przedsięwzięciach międzynarodowych (festiwalach, koncertach, wystawach, tournee artystycznych, konkursach i warsztatach artystycznych, itp.) odbywających sie poza granicami kraju;
  • współfinansowanie projektów dotyczących współpracy i wymiany kulturalnej za granica wynikających z umów międzyrządowych i resortowych;
  • współfinansowanie projektów dotyczących promocji polskich dokonań w dziedzinie ochrony zabytków archeologicznych i działań polskich specjalistów na rzecz ratowania dziedzictwa kulturowego w świecie.