iQon

Program Partnerstwa Transgranicznego

Projekty o charakterze międzynarodowym z podmiotami z krajów EOG/EFTA, krajów Basenu Morza Bałtyckiego oraz krajów wschodniego.

Projekty kwalifikujące się do wsparcia to projekty o charakterze międzynarodowym z podmiotami z krajów EOG/EFTA, krajów Basenu Morza Bałtyckiego oraz krajów wschodniego sąsiedztwa realizowanych w partnerstwach:
A. dwustronnych:
wymagających jednego partnera zagranicznego z krajów EOG/EFTA (Norwegia, Islandia, Lichtenstein) oraz z kraju Basenu Morza Bałtyckiego (Dania, Estonia, Finlandia, Litwa, Łotwa, Szwecja, Niemcy), całkowita kwota do rozdysponowania w naborze nr 3: 63 500 EUR.
B. wielostronnych:
wymagających minimum dwóch partnerów zagranicznych, w tym jednego z krajów ww. powyżej oraz jednego z kraju sąsiadującego z Polską/Unią Europejską od wschodu (Ukraina, Białoruś, FR- Obwód Kaliningradzki) całkowita kwota do rozdysponowania w naborze nr 3: 635 908 EUR.

Program skierowany jest do polskich podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.