iQon

Program „ Literatura i czytelnictwo”

Priorytet 1 – Promocja literatury i piśmiennictwa kulturalnego.

O dofinansowanie mogą strać się:
  • Organizacje pozarządowe;
  • Samorządowe instytucje kultury;
  • Podmioty prowadzące działalność gospodarczą w sferze kultury.
Dofinansowanie na:
  • wydawanie i promocja wartościowej literatury;
  • wydarzenia literackie promujące literaturę i czytelnictwo;
  • wydawanie ogólnopolskich czasopism kulturalnych;
  • dofinansowanie ogólnopolskich przedsięwzięć z zakresu czytelnictwa osób niewidomych i słabowidzących.

Priorytet 2 – Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek

O dofinansowanie mogą starać się:
  • biblioteki publiczne, zorganizowane w formie samorządowych instytucji kultury (wpisane do rejestru instytucji kultury) lub stanowiące część innej instytucji kultury (wpisanej do rejestru instytucji kultury).
Dofinansowanie na:
  • zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem bibliotek wiejskich i bibliotek działających na obszarach marginalizowanych.