iQon

Program „ Fryderyk Chopin”

O dofinansowanie mogą starać się:
 • Samorządowe instytucje kultury;
 • Organizacje pozarządowe oraz kościoły i związki wyznaniowe;
 • Podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie kultury;
 • Publicznie i niepubliczne szkoły i uczelnie artystyczne.
Dofinansowanie na:
 • najważniejsze wydarzenia artystyczne organizowane w kraju i za granicą związane z wykonawstwem muzyki Chopina - festiwale, konkursy, koncerty, przeglądy, kursy mistrzowskie, warsztaty;
 • tworzenie dzieł inspirowanych osobą i twórczością Fryderyka Chopina, w tym: utwory muzyczne, sceniczne, literackie, plastyczne, filmowe;
 • popularyzacja w kraju i za granicą wiedzy o Fryderyku Chopinie oraz jego muzyki poprzez: wystawy, spektakle, wydania nutowe i książkowe, nagrania, konferencje, seminaria, publikacje naukowe i popularyzatorskie;
 • projekty promujące osobę i twórczość Fryderyka Chopina oraz Rok Chopinowski np. działania marketingowe, reklamowe, produkcje filmowe;
 • konserwacja muzealiów i obiektów wystawienniczych związanych z dziedzictwem Fryderyka Chopina oraz dzieł rzeźbiarskich przedstawiających wizerunek kompozytora;
 • zakup historycznych i współczesnych instrumentów umożliwiających realizację najważniejszych wydarzeń muzycznych Roku Chopinowskiego;
 • rewitalizacja, konserwacja i adaptacja obiektów oraz zespołów zabytkowych związanych z dziedzictwem Fryderyka Chopina.