iQon

Priorytet 6 Turystyka i kultura

O dofinansowanie mogą starać się małe i średnie przedsiębiorstwa.

Dofinansowanie na:
  • obiekty służące udostępnieniu dla turystów atrakcji turystycznych np. parkingi, punkty widokowe, zadaszenia itp. wraz z infrastrukturą sanitarną, gastronomiczną, noclegową, informacyjną;
  • obiekty infrastruktury turystycznej np. szlaki, wyciągi narciarskie, przystanie wodne;
  • punkty informacji turystycznej;