iQon

Priorytet 2 – Sprawne organizacje pozarządowe w dobrym państwie

Obszary wsparcia:
  • Rozwój potencjału organizacja pozarządowych - działania nakierowane na wyrównywanie szans organizacji słabo rozwiniętych infrastrukturalnie przez pomoc w formie szkoleniowej, informacyjnej, konsultacyjnej i doradczej;
  • Wolontariat w organizacjach pozarządowych - w szczególności inicjatywy łączące bezinteresowne działanie z kształtowaniem więzi społecznych opartych na zaufaniu i solidarności społecznej