iQon

„Powrót osób bezdomnych do społeczności ”

Głównym założeniem jest przeciwdziałanie zjawisku bezdomności oraz pomocy osobom bezdomnym.