iQon

Pomoc zagraniczna 2010

Konkurs dla organizacji pozarządowych, publicznych i niepublicznych szkół wyższych,jednostek badawczo-rozwojowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz organów administracji rządowej.

Celem zadania jest realizacja projektów pomocowych zgodnie z „Programem polskiej pomocy zagranicznej udzielanej za pośrednictwem MSZ RP w roku 2010".