iQon

Polska Pomoc

W ramach Programu polskiej pomocy zagranicznej publiczne szkoły wyższe, jednostki naukowo-badawcze oraz jednostki samorządu terytorialnego mogą zgłaszać i realizować projekty z zakresu edukacji globalnej i rozwojowej skierowane do społeczeństwa polskiego w celu pogłębienia wiedzy na temat problemów rozwoju na świecie.

Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań z zakresu edukacji globalnej i rozwojowej wynoszą 615 000 PLN.