iQon

Poddziałanie 1.1.3 Inwestycje MSP na nowe technologie

O dofinansowanie mogą starać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Dofinansowanie na:
  • Wsparcie innowacyjnych projektów inwestycyjnych.