iQon

Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw

O dofinansowanie mogą sie starać się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych.

Projekt powinien być skierowany, m.in. do:
 • Przedsiębiorców;
 • Pracowników Przedsiębiorstw;
 • Uczelni;
 • Jednostek Naukowych;
 • Pracowników Naukowych42 Jednostek Naukowych;
 • Pracowników Naukowych I Naukowo-Dydaktycznych Uczelni;
 • Doktorantów, Absolwentów Uczelni (W Okresie 12 Miesięcy Od Daty Ukończenia Studiów) i studentów.
Rodzaje projektów, które mogą zostać dofinansowane w ramach działania 8.2.1:
 • staże i szkolenia praktyczne dla:
  • pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych;
  • pracowników naukowych (uczelni i jednostek naukowych) w przedsiębiorstwach;
 • promocja idei przedsiębiorczości akademickiej, w celu komercjalizacji wiedzy i umiejętności zespołu działającego na uczelni lub w jednostce naukowej (firmy typu spin off lub spin out);
 • szkolenia i doradztwo dla pracowników naukowych jednostek naukowych oraz pracowników naukowych i naukowo dydaktycznych uczelni, doktorantów, studentów i absolwentów uczelni zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą typu spin off lub spin out.