http://www.iqon.pl/poddzialanie-5-2-1-wsparcie-inwestycji-mikro-przedsiebiorstw.html

Iqon Sp. z o.o.

Poddziałanie 5.2.1 Wsparcie inwestycji mikro przedsiębiorstw

O dofinansowanie mogą starać się mikro przedsiębiorstwa.

Dofinansowanie na:
  • nabycie nieruchomości przeznaczonej na działalność gospodarcza;
  • budowa, rozbudowa lub modernizacja budynków;
  • unowocześnienie, zakup nowych lub używanych urządzeń lub maszyn.
Adres: ul. Kunickiego 10, 30-134 Kraków
www.iqon.pl, iqon@iqon.pl, tel. +48 12 631 07 56, tel. +48 12 631 07 59