iQon

Poddziałanie 5.2.1 Wsparcie inwestycji mikro przedsiębiorstw

O dofinansowanie mogą starać się mikro przedsiębiorstwa.

Dofinansowanie na:
  • nabycie nieruchomości przeznaczonej na działalność gospodarcza;
  • budowa, rozbudowa lub modernizacja budynków;
  • unowocześnienie, zakup nowych lub używanych urządzeń lub maszyn.