iQon

Poddziałanie 3.2.1 Infrastruktura około turystyczna / przedsiębiorstwa

O dofinansowanie mogą starać się: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Dofinansowanie na:
  • Budowa (w tym rozbudowa, odbudowa i nadbudowa) przebudowa i remont infrastruktury aktywnych form turystyki;
  • Budowa (w tym rozbudowa, odbudowa i nadbudowa) przebudowa i remont infrastruktury oraz terenów rekreacyjnych na cele imprez kulturalno – sportowych;
  • Budowa (w tym rozbudowa, odbudowa i nadbudowa) przebudowa i remont bazy około turystycznej;
  • Tworzenie i rozwój parków tematycznych przyczyniających się do wzrostu ruchu turystycznego