iQon

Poddziałanie 3.1.2 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

O dofinansowanie mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorstwa na terenach wiejskich(oraz miast do 5 000 mieszkańców) prowadzące działalność gospodarczą w zakresie m.in. sprzedaży hurtowej i detalicznej, rzemiosła i robót budowlanych, usług turystycznych i transportowych, usług informatycznych.

Dofinansowanie na:
  • budowa, przebudowa, remont budynków niemieszkalnych (konieczne pozwolenie budowlane);
  • remont z modernizacją / przebudowa/ nadbudowa budynków mieszkalnych;
  • zagospodarowanie terenu;
  • zakup maszyn i urządzeń;
  • zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania;
  • zakup środków transportu. Zakup środków transportu wykluczony dla firm trudniących się przewozem towarów (nie osób).