http://www.iqon.pl/poddzialanie-3-1-1-roznicowanie-w-kierunku-dzialalnosci-nierolniczej.html

Iqon Sp. z o.o.

Poddziałanie 3.1.1 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Dofinansowanie na:
  • inwestycje na terenach wiejskich (oraz miast do 5 000 mieszkańców) dla rolników rozpoczynających działalność gospodarczą w zakresie m.in. sprzedaży hurtowej i detalicznej, rzemiosła, robót budowlanych, usług turystycznych i transportowych, usług informatycznych.
Adres: ul. Kunickiego 10, 30-134 Kraków
www.iqon.pl, iqon@iqon.pl, tel. +48 12 631 07 56, tel. +48 12 631 07 59