iQon

Poddziałanie 3.1.1 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Dofinansowanie na:
  • inwestycje na terenach wiejskich (oraz miast do 5 000 mieszkańców) dla rolników rozpoczynających działalność gospodarczą w zakresie m.in. sprzedaży hurtowej i detalicznej, rzemiosła, robót budowlanych, usług turystycznych i transportowych, usług informatycznych.