iQon

Poddziałanie 3.1.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego / przedsiębiorstwa

O dofinansowanie mogą starać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Dofinansowanie na:
  • budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa) przebudowa i remont bazy noclegowej wraz z niezbędnym wyposażeniem;
  • budowa ( w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa) przebudowa i remont bazy gastronomicznej wraz z niezbędnym wyposażeniem;