iQon

Poddziałanie 2.3.3. Projekty w zakresie rozwoju zaawansowanych aplikacji i usług teleinformatycznych.

O dofinansowanie mogą starać się:
  • Jednostki naukowe (z wyłączeniem centrów badawczo-rozwojowych);
  • Uczelnie;
  • Jednostki wiodące MAN (miejskie akademickie sieci naukowe);
  • Centra Komputerów Dużej Mocy;
  • Jednostki naukowe wchodzące w skład sieci naukowych, konsorcjów naukowych i naukowo-przemysłowych;
  • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju;
  • Spółki powołane z udziałem ww. podmiotów niedziałające dla zysku.
Dofinansowanie na:
  • Projekty o charakterze ponadregionalnym w zakresie rozwoju zaawansowanych aplikacji i usług teleinformatycznych dla środowiska naukowego.