http://www.iqon.pl/poddzialanie-2-1-2-partnerstwo-dla-zwiekszania-adaptacyjnosci-projekty-konkursowe-realizowane-przez-partnerow-spolecznych.html

Iqon Sp. z o.o.

Poddziałanie 2.1.2 Partnerstwo dla zwiększania adaptacyjności – projekty konkursowe realizowane przez partnerów społecznych

O dofinansowanie mogą się starać się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych.

Projekt powinien być skierowany, m.in. do:
 • Przedsiębiorstw i ich pracowników;
 • Przedstawicieli organizacji pracodawców;
 • Przedstawicieli organizacji związkowych.
Rodzaje projektów, które mogą zostać dofinansowane w ramach działania 2.1.2:
 • projekty ponadregionalne na rzecz wzmocnienia potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw poprzez wspieranie nowych rozwiązań w zakresie:
  • organizacji pracy;
  • form świadczenia pracy;
  • zarządzania zmianą gospodarczą;
  • promocji podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
  • społecznej odpowiedzialności biznesu.

Realizowane przez reprezentatywne organizacje związkowe i organizacje pracodawców.

Adres: ul. Kunickiego 10, 30-134 Kraków
www.iqon.pl, iqon@iqon.pl, tel. +48 12 631 07 56, tel. +48 12 631 07 59