iQon

Poddziałanie 2.1.2 Partnerstwo dla zwiększania adaptacyjności – projekty konkursowe realizowane przez partnerów społecznych

O dofinansowanie mogą się starać się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych.

Projekt powinien być skierowany, m.in. do:
 • Przedsiębiorstw i ich pracowników;
 • Przedstawicieli organizacji pracodawców;
 • Przedstawicieli organizacji związkowych.
Rodzaje projektów, które mogą zostać dofinansowane w ramach działania 2.1.2:
 • projekty ponadregionalne na rzecz wzmocnienia potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw poprzez wspieranie nowych rozwiązań w zakresie:
  • organizacji pracy;
  • form świadczenia pracy;
  • zarządzania zmianą gospodarczą;
  • promocji podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
  • społecznej odpowiedzialności biznesu.

Realizowane przez reprezentatywne organizacje związkowe i organizacje pracodawców.