iQon

Poddziałanie 2.1.1 Baza noclegowa i turystyczna

O dofinansowanie mogą starać się mali i średni przedsiębiorcy.

Dofinansowanie na:
  • dotacje inwestycyjne dla przedsiębiorstw obejmujące budowę, rozbudowę oraz modernizację hoteli, o co najmniej czterogwiazdkowym standardzie (schemat A);
  • dotacje inwestycyjne dla przedsiębiorstw obejmujące budowę, rozbudowę oraz modernizację bazy noclegowej wszystkich typów (poza obiektami objętymi schematem A);
  • inwestycje w zakresie bazy gastronomicznej, obejmujące prace modernizacyjne w tym przebudowę, rozbudowę i budowę obiektów, a także zakup wyposażenia dla takich obiektów.