iQon

Poddziałanie 1.4.2 Małe i średnie przedsiębiorstwa

O dofinansowanie mogą strać się małe i średnie przedsiębiorstwa.

Dofinansowanie na: Nowe inwestycje tj. inwestycja w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne związane z:
  • utworzeniem nowego przedsiębiorstwa;
  • rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa;
  • dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych, dodatkowych produktów;
  • zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie.