iQon

Poddziałanie 1.4.1 Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno – sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa

O dofinansowanie mogą starać się małe i średnie przedsiębiorstwa.

Dofinansowanie na:
  • budowa, przebudowa, remont i wyposażenie obiektów, w których realizowane są usługi turystyczne;
  • podniesienie standardów infrastruktury turystycznej;
  • dostosowanie istniejącej infrastruktury turystycznej do potrzeb osób niepełnosprawnych.