iQon

Poddziałanie 1.3.2 Wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych w wyniku prac B+R

O dofinansowanie mogą się starać:
  • Jednostki naukowe (z wyłączeniem centrów badawczo-rozwojowych);
  • Uczelnie;
  • Konsorcja naukowe15;
  • Konsorcja naukowo-przemysłowe, reprezentowane wyłącznie przez jednostkę naukową;
  • Spółki powołane z udziałem ww. podmiotów niedziałające dla zysku.
Dofinansowanie na:
  • koszty związane z uzyskaniem w Polsce i za granicą ochrony patentowej własności przemysłowej powstałej w jednostkach naukowych mających siedzibę w Polsce w wyniku prac badawczo – rozwojowych.