iQon

Poddziałanie 1.3.2 Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach

O dofinansowanie mogą starać się małe i średnie przedsiębiorstwa.

Dofinansowanie na:
  • inwestycje związane z utworzeniem nowego przedsiębiorstwa;
  • rozbudowa istniejącego przedsiębiorstwa;
  • dywersyfikacja produkcji przedsiębiorstwa;
  • zmiany dotyczące procesu produkcyjnego;
  • wydatki na inwestycje związane z wdrożeniem rozwiązań innowacyjnych, z zakupami środków trwałych niezbędnych do prowadzenia prac B+R w przedsiębiorstwach;
  • projekty związane z wdrożeniem systemów teleinformatycznych, wykorzystujących systemy teleinformatyczne33 służące do zwiększenia efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa.