iQon

Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw

O dofinansowanie mogą starać się:
  • Szkoły wyższe;
  • Pozostałe jednostki naukowe;
  • Partnerstwa w/w instytucji.
Dofinansowanie na:
  • zakup maszyn i urządzeń, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych związanych ze wsparciem jednostek naukowych;
  • zakup maszyn, urządzeń, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych dla laboratoriów w szkołach wyższych i innych jednostkach naukowych, prowadzących badania na rzecz nowoczesnych technologii produkcyjnych;
  • budowa, przebudowa 28 obiektów niezbędnych do prowadzenia badań.