iQon

Poddziałanie 1.3.1 Projekty rozwojowe

O dofinansowanie mogą się starać:
  • Jednostki naukowe (z wyłączeniem centrów badawczo-rozwojowych);
  • Uczelnie;
  • Konsorcja naukowe15;
  • Konsorcja naukowo-przemysłowe, reprezentowane wyłącznie przez jednostkę naukową;
  • Spółki powołane z udziałem ww. podmiotów niedziałające dla zysku.
Dofinansowanie na:
  • projekty badawcze o charakterze aplikacyjnym, ukierunkowane na bezpośrednie zastosowanie w praktyce na potrzeby branży / gałęzi gospodarki lub o szczególnym wymiarze społecznym.