iQon

Poddziałanie 1.2.3 Innowacje w mikroprzedsiębiorstwach i MŚP

O dofinansowanie mogą starać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Dofinansowanie na:

  • wdrażanie i komercjalizacja technologii i produktów innowacyjnych;
  • wsparcie w zakresie podjęcia lub rozwoju działalności B + R w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach;
  • usługi doradcze związane z wdrażaniem strategii rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o nowe technologie i innowacyjne rozwiązania;
  • usługi doradcze w zakresie powstawania firm opartych na wysokich technologiach lub zamierzających podjąć działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów lub usług na rynku polskim albo znacząco ulepszonych w porównaniu z występującymi na rynku.